Informacje o danych osobowych serwisu internetowego

Drodzy Użytkownicy,
Dziękujemy Wam za skorzystanie z usług serwisu eSermo.pl. W celu umożliwienia każdemu z Was swobodnego i nieograniczonego dostępu do serwisu oraz zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania pozwalającego na świadczenie Wam usług o najwyższej jakości zbieramy Wasze dane osobowe.
Przez dane osobowe rozumiemy informacje, które dotyczą określonego Użytkownika lub pozwalają na jego zidentyfikowanie.

Administratorem Waszych danych osobowych, czyli firmą, która zbiera dane i odpowiada za zgodność ich przetwarzania z prawem jest firma eSermo.pl Sławomir Chołuj z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wybickiego 44, NIP 6222624419, REGON 300455978.
Jeżeli Chcecie się z nami skontaktować możecie do nas napisać na adres e-mail kontakt@esermo.pl lub wysłać do nas list w formie tradycyjnej - papierowej, na adres eSermo.pl Sławomir Chołuj, ul. Wybickiego 44, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z przepisami Unii Europejskiej określającymi zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, dzięki czemu zapewniamy Wam, naszym Użytkownikom, zarówno tym posiadającym konto stworzone w naszym serwisie eSermo.pl jak i tym, którzy korzystają z serwisu bez rejestracji, ochronę danych osobowych.

Jeżeli postanowiliście zarejestrować swoje konto w naszym serwisie Wasze dane osobowe otrzymaliśmy od Was w trakcie rejestracji do naszego serwisu, a następnie kolejne dane uzyskaliśmy w trakcie korzystania przez Was z usług naszego serwisu. Jeżeli jednak należycie do Użytkowników, którzy nie zarejestrowali swojego konta w naszym serwisie, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia z którego korzystacie logując się do naszego serwisu oraz dane dotyczące zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy.
Wasze dane osobowe są nam niezbędne do realizacji zawartej umowy, a dokładnie w celu:
świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, którzy zdecydują się na korzystanie z usług premium płatności za wykupiony dostęp do naszego serwisu,
założenia i zarządzania kontem każdego użytkownika, który zdecyduje się na korzystanie z usługi premium, w tym do podejmowania czynności związanych z bieżącym utrzymaniem konta i ewentualnym rozwiązywaniem problemów technicznych,
rozpatrywania zgłoszeń kierowanych przez każdego z Użytkowników naszego serwisu, zarówno tych zarejestrowanych jak i tych niezarejestrowanych, które kierowane są przy wykorzystaniu naszego formularza kontaktowego,
kontaktowania się z Wami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.W związku z prawnie uzasadnionym interesem serwisu eSermo.pl dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z uwagi na:
monitorowanie aktywności każdego z naszych użytkowników, w tym również Twojej,
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy na rzecz każdego z naszych użytkowników, w tym także dla Ciebie, po to by zapobiec naruszeniu zasad korzystania z serwisu eSermo.pl oraz uchronić przed wystąpieniem oszustw i nadużyć,
konieczność zapewnienia zasady rozliczalności przetwarzanych danych, ponieważ obowiązujące przepisy zobowiązują serwis eSermo.pl do potwierdzenia, że spełniamy obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych;
prowadzenie przez nas analiz statystycznych;
podejmowanie przez nas działań archiwizacyjnych;W przypadku gdy jako użytkownik naszego serwisu wyrazisz zgodę:
będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zapisywania danych w plikach cookies,Wasze dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Realizując usługi na Waszą rzecz nie współpracujemy z żadnym podmiotem, którego siedziba znajdowałaby się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Wasze dane osobowe udostępniamy podmiotom, które z nami współpracują w celu zapewnienia każdemu z naszych użytkowników odpowiedniego poziomu świadczonych usług. Każdy z podmiotów, któremu powierzamy Wasze dane osobowe posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która potwierdza zapewnienie odpowiedniej ochrony Waszych danych osobowych.

Transmisja danych jest zabezpieczona przy użyciu certyfikatu bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu każdy z naszych użytkowników uzyskuje gwarancję najwyższej ochrony swoich danych.
W celu realizacji usług świadczonych przez nasz serwis zbieramy następujące dane:
Adres e-mail,
hasło,
numer telefonu,
dane dotyczące urządzenia, z którego loguje się użytkownik,
dane zamieszczone w komentarzach umieszczanych w naszym serwisie,Bez podania danych niezbędnych do utworzenia konta, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, w związku z czym nie będziesz mógł korzystać z usług dostępnych dla użytkowników premium naszego serwisu.
Jeśli logujesz się do naszego serwisu za pośrednictwem konta Facebook, wówczas poza wyżej wskazanymi danymi dodatkowo pozyskujemy:
zdjęcie z Facebook,
Facebook ID, które jest numerem przypisanym do każdego z użytkowników korzystających z serwisu Facebook, pozwalającym na identyfikację konkretnej osoby,Jeżeli nie korzystasz z naszego serwisu poprzez utworzenie w nim konta, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu.
Pamiętaj, że serwis eSermo.pl przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z czym masz prawo do:
dostępu do swoich danych,
sprostowania lub usunięcia Twoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia swoich danych osobowych,
sprzeciwu dotyczącego przetwarzania twoich danych osobowych,Pamiętaj również, że do Twoich uprawnień należy:
możliwość żądania od nas, czyli od serwisu eSermo.pl sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w każdym przypadku gdy stwierdzisz, że są one nieaktualne, gdy występują w nich błędy, brakuje niektórych ich elementów,
możliwość żądania od naszego serwisu usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności gdy postanowisz wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie, ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla celu w jakim nasz serwis je zgromadził, przetwarzanie danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych dziecku,
możliwość wyrażenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
możliwość ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wtedy gdy: kwestionujesz ich prawidłowość - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, którymi kieruje się serwis eSermo.pl są ważniejsze- nadrzędne wobec podstaw, którymi kierowałeś się wyrażając swój sprzeciw,Dane osobowe każdego z naszych Użytkowników przechowujemy w czasie obowiązywania umowy, zwartej z serwisem Odrabiamy.pl przez użytkownika. Dane osobowe przechowujemy również po realizacji umowy, w tym w celu:
dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy,
zapobiegania nadużyciom,
archiwizacji i statystycznym,Serwis Odrabiamy.pl przechowuje Twoje dane osobowe w celu udowodnienia ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz w celu ewentualnej kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych, czyli w celu tak zwanej rozliczalności.

Pamiętaj, że Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy z serwisem eSermo.pl.
Jeżeli nie ukończyłeś 13 lat, w celu korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych musi wyrazić twój ustawowy opiekun Mama, Tata lub osoba, która jest Twoim opiekunem. W pierwszej kolejności będziesz musiał napisać adres e-mail Twojej Mamy lub Twojego Taty. My wyślemy do Twojej Mamy lub do Twojego Taty lub opiekuna prawnego wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu oraz z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych.
Jeśli nie ukończyłeś 16 lat, wówczas będziemy od Ciebie potrzebowali adres e-mail twojego opiekuna ustawowego, Mamy, Taty lub osoby, która jest Twoim opiekunem. Adres e-mail Twojego opiekuna prawnego jest nam potrzebny, ponieważ musimy uzyskać jego zgodę lub powinien on zaaprobować wyrażoną przez Ciebie zgodę, na korzystanie przez Ciebie z usług naszego serwisu. Twoja Mama lub Tata otrzymają od nas wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu. W tym samym e-mailu poprosimy ich o wyrażenie lub potwierdzenie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 

Witamy w eSermo.pl

Witam na portalu eSermo.pl ! 

Znajdziesz tu najlepsze materiały do nauki j. angielskiego w Polsce 


Przygody Huhusia i Dziobaka – to dwa „łobuzy”, które w zabawny sposób nauczą Twoje dziecko mówić pełnymi zdaniami w j. angielskim. Świetna zabawa dla dzieci i rodziców.  Tematyczne filmiki przeprowadzą ciebie i twoje dziecko krok po kroku przez każde ćwiczenie. (LINK)Angielski dla dorosłych – to wesołe zajęcia dla starszych, którzy chcą opanować codzienny angielski w miłej atmosferze. Nauka języka w starszym wieku, stymuluje mózg i poprawia pamięć a radosna atmosfera motywuje do nauki 😊 (LINK)
Sprawdzian po 8 klasie i Matura! – możesz tutaj pobrać wszystkie lekcje w których uczę „trików” potrzebnych do zdania na 100%  sprawdzianu po 8 klasie, oraz matury podstawowej i rozszerzonej.
 
BESTSELLER !!
– 5 wypracowań, których opanowanie, gwarantuje zdanie części pisemnej matury lub sprawdzianu po 8 klasie! (LINK)


 

Opinie moich klientów

Kamila Boroch

Długo by pisać😁, ale tak w skrócie to: zdecydowanie najlepsze zajęcia z języka angielskiego w jakich brałam udział, bez drogich podręczników i szkolnego toku nauczania. Prowadzący zawsze wprowadzał wesołą i luźną atmosferę, zagadnienia i regułki przedstawiał w formie skojarzeń i rymów z humorem, dzięki czemu nadal po 2 latach od matury doskonale je pamiętam 😁

Marcin Sobierajski

"Zajęcia u Sławka to najlepsze co mi się przydarzyło. Wcześniejsi szkolni nauczyciele uczyli mnie tylko słówek a parowały one z mojej głowy szybciej niż para w czajniku 🙂 a złożenie zdania lub mówienie było masakrą. Na szczęście trafił mi się Sławomir (trzeba przyznać, że to Imię jest teraz na czasie 😁), przebojem poruszył mnie do działania, serio pierwsze zajęcia i już zacząłem mówić jakieś konkretne zdania po angielsku. A jego dewiza to humor i dobra zabawa także o nudę nie musicie się martwić. Serdecznie polecam, jak nie spróbujecie to się nie dowiecie a WARTO!!!"

Paulina Nowak

Pan Sławek to najlepszy Nauczyciel języka angielskiego jakiego znam! Lekcje odbywały się w przyjemnej atmosferze, na wesoło, materiał był przeprowadzany dokładnie i w taki sposób, że na długo pozostawał w pamięci. Dzięki niemu bardzo dobrze zdałam maturę z tego języka i wybrałam się na studia z filologii angielskiej 🙂 Gratuluję takiego sukcesu! 😊😊

Kinga Franka

"Najlepszy nauczyciel angielskiego pod słońcem, dzięki niemu odważyłam się na zwiedzanie świata, nie boje się zagadać i poznawać innych ludzi, a jeżeli chodzi o maturę to był to najprzyjemniejszy egzamin, na który poszłam bez większego stresu, użycie historyjek z lekcji pozwoliło rozbawić komisję, wybrnąć z każdej sytuacji i zdać egzamin na 100 % polecam gorąco każdemu handsome Slawka😊😁"

Ewelina Poczta

"Z całego serca polecam zajęcia z Panem Sławkiem, zawsze miła i wesoła atmosfera, sposób nauczania nigdy nie był nudny, a czasem wręcz humorystyczny, wszystko na plus! :D "

Bartek Cieloch

"Każde zajęcia z języka angielskiego u Pana Sławka odbywały się w przyjaznej atmosferze i oprócz tego, że dzięki tym zajęcia do matury podchodziłem bez stresu, zdając ją na 90% , zdobyłem dużą swobodę posługiwania się językiem. Bardzo polecam!!!"

Kamila Ratuszna

Najlepsze zajęcia z języka angielskiego! Pan Sławek nie dość ze nauczył mnie w 2 lata do matury rozszerzonej od poziomu zero- to jeszcze zrobił to w taki sposób, ze nauka sprawiała czystą przyjemność a język angielski stał sie moja pasja 🙂

Ilona Spaleniak

"Do Sławka trafiłam 2 lata przed maturą, jedyne co potrafiłam powiedzieć to: „my name is Ilona”. Po 2 latach nauki, zdałam maturę na ponad 70% a ustną aż na 90%! Nauka ze Sławkiem, to nie ta sama nudna nauka która prezentowana jest w szkołach. Do dzisiejszego dnia pamiętam większość słówek i dialogów poruszanych na zajęciach a to tylko dlatego, że są wykorzystywane metody niespotykane u innych nauczycieli- nauka przez zabawę, przez muzykę, przez rymowanki 🙂 Same lekcje przebiegają w luźnej i miłej atmosferze, a sam korepetytor to najsympatyczniejszy nauczyciel jakiego znam, który dokona wszelkich starań, aby nawet najbardziej oporne na ten język osoby polubiły go a przede wszystkim nauczyły 🙂"

Patryk Molka

"Zajęcia były świetnie prowadzone w koleżeńskiej atmosferze dużo się z nich nauczyłem z chęcią bym jeszcze wrócił. Serdecznie polecam😊💪

Ola Matłoka

"Świetny nauczyciel. Stosuję nietypowe kreatywne metody nauki, w dodatku do każdego ucznia podchodzi indywidualnie wedle jego potrzeb. Matura po jego zajęciach staje się banalna i przewidywalna. Serdecznie polecam."

Sara Wewiór

Zajęcia zawsze odbywały się w przyjaznej atmosferze, a dzięki wierszykom oraz niekonwencjonalnym formom nauczania zapamiętałam wiele wyrażeń, które zachwyciły egzaminujących na maturze a ja pamiętam je do dzisiaj !

Marta Franka

"Lekcje z Panem Sławkiem to czysta przyjemność ! Układa takie rymowanki, że słówka same wchodzą do głowy. Potrafi w jak najprostszy sposób wszystko wytłumaczyć i przekazać. Z nim angielski po prostu staje się łatwy !"

Patrycja Szczesiak

Sławek to nauczyciel z powołania, który swoją energią zaraża innych, dzięki czemu aż chce się uczęszczać na jego zajęcia. Sposób przekazywania omawianego tematu, słów trafia bardzo i zostaje zapamiętany, po powrocie do domu raczej już nie trzeba zaglądać, aby powtórzyć dany materiał. Atrakcyjnością zajęć jest to, że przez ciekawy sposób przekazuje daną wiedzę np. Gra na gitarze lub organach. Przez to uczniowie chętnie do niego wracają. Sławek przygotowywał mnie do matury, z czego jestem bardzo zadowolona i z czystym sumieniem mogę go polecić. Uważam, że w dzisiejszych czasach brakuje takich nauczycieli z innowacyjnymi pomysłami, którzy potrafią uatrakcyjnić zajęcia, tak żeby uczniowie nie patrzyli tylko w książkę i tablice, tylko czerpali z tego zarówno wiedzę, która jest połączona ze śmiechem i dobrą zabawą- taki właśnie jest Sławek 🙂😊👍

Martyna Hadała

"Zajęcia z j. angielskiego pamiętam bardzo dobrze. Zajęcia były prowadzone w miłej, luźnej atmosferze. Z j. angielskiego wyniosłam bardzo dużo nowych słówek, których żaden nauczyciel w szkole średniej ich nie używał, a czasami nawet nie znał. 🙂. Z zajęć z j. angielskiego wychodziłam zadowolona i uśmiechnięta. Zawsze nie mogłam doczekać się kolejnych zajęć, a idąc na maturę byłam spokojna ze na pewno ja zdam 🙂"

Angelika Kulas

„7 miesięcy u Sławka i 80% z matury (wcześniej nie umiałam nawet jednego zdania powiedzieć !!!) Dzięki Jego zajęciom rozwinęłam swoje skrzydła językowe oraz poznałam wielu ciekawych i wartościowych ludzi. Sławek nakłada nacisk na rozmowy w j. angielskim w bardzo zabawny sposób !! :D We wakacje poznałam ludzi z zagranicy i dzięki rozmówką u Sławka, nawiązałam z nimi świetny kontakt a ostatnio nawet dostałam zaproszenie na zagraniczny ślub. Na studiach wywarłam wrażenie na wykładowczyni słownictwem nauczanym u „super sexy handsome Sławek”. Szkoda, że nie wiedziałam o Jego metodach wcześniej, miałabym dużo łatwiej w szkole a na wakacjach z rodzicami nie bałabym się mówić po angielsku.”

Piotr Grygiel

"Relacja nauczyciel-uczeń bardzo fajna, zajęcia prowadzone w sposób przyjacielski, tematyka do ustalenia nie narzucana z góry, bardzo fajna opcja możliwości wrócenia do zajęć ( na Youtube). Wszystkie czasy tłumaczone prosto/ łatwo do zrozumienia."

Ola Kupczyk

Zajęcia w miłej i często zabawnej atmosferze. Ciekawy program nauczania, który skutkuje zaskakująco dobrymi wynikami w krótkim czasie:)

Beata Łęcka

"Przygotowanie do matury tylko ze Sławkiem! Indywidualne podejście, ćwiczenia bezpośrednio pod egzamin oraz dużo konwersacji. Duża dawka śmiechu i zero stresu. Polecam!"

Weronika Swędrowska

Dzięki tym zajęciom poznałam prawdziwy angielski. Niepowtarzalna atmosfera oraz cenna wiedza wykorzystana na egzaminach jak i w praktyce! 😉

Krzysztof Rosa

Gdy 3 lata temu, przyszedłem na pierwszą lekcję angielskiego do Sławka myślałem, że będzie to kolejny kurs, na który będę chodził miesiąc i znowu poczuje się jak na angielskim w szkole średniej. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Po 3 pierwszych lekcjach wiedziałem, jak budować podstawowe pytania i jak odpowiadać. Teraz płynnie porozumiewam się w pracy zawodowej w języku angielskim. A moja najmłodsza córka uwielbia jego lekcje dla najmłodszych: przygody „Huhusia i Dziobaka” na portalu eSermo.pl. Polecam !

Ksiądz Kazimierz Brdęk

„Choć jestem już po siedemdziesiątce, to chcę zachować wciąż młodego ducha. Jednym ze sposobów jest udział w lekcjach angielskiego, które prowadzi p. Sławek. Warto spróbować, bo lekcje są naprawdę pełne życia, humoru i postęp w angielskim widać z lekcji na lekcję. See you! /do zobaczenia/.”

Oliwia Guździoł

"Nie trafiła się jeszcze lekcja angielskiego z panem, na której niczego bym się nie nauczyła. Moje oceny z angielskiego przed pójściem na korepetycje do pana podniosły się z dostatecznych i dobrych na celujące! Na lekcjach w szkole głównie siedzę i rozwiązuje krzyżówki, przez to że Pan zdąży mi wszystko wytłumaczyć przed lekcją na której będę przerabiać dane zagadnienie. Oprócz dobrych ocen z angielskiego miałam okazję przetestować moją znajomość angielskiego w praktyce podczas pobytu w Szkocji na wakacjach i jak się okazało byłam w stanie dogadać się z wszystkimi bez problemi, gdzie te 4/5 lat temu bałam się odezwać w języku angielskim na proste pytania na lekcji angielskiego w szkole 😊"

Natalia Kaczocha

"Dzięki Sławkowi mój angielski bardzo się poprawił. Udało mi się przełamać barierę, nauczyłam się mówić i z szarego, cichego robaczka zmieniłam się w osobę pewną swoich umiejętności. Maturę zdałam bardzo dobrze, a na studiach dostałam się do grupy z najwyższym poziomem językowym. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób, nigdy nie jest nudno, a czas szybko upływa w bardzo miłej atmosferze, polecam!"

Jerzy Maciejewski

"Lekcje u p. Sławka są bardzo ciekawe, można się wiele nauczyć. Zajęcia wyglądają zupełnie inaczej niż tradycyjna lekcja w szkole. Nauka oparta jest głównie na rozmowie. Innowacyjne metody wykorzystywane na zajęciach pomagają dużo lepiej zapamiętać słówka i gramatykę. Czas na nauce spędza się tu z przyjemnością."

Mateusz Kupczyk

"Zajęcia wspominam super, forma ich prowadzenia była zdecydowanie najlepsza z jaką się w życiu spotkałem, najlepszym potwierdzeniem efektów tych zajęć są wyniki z matury, nie tylko mojej, ale całej grupy, pozdrawiam 😀"

Leszek Chwiołka

„Czyś jest młody, czy też wcześniej urodzony tutaj zrozumiesz, żeby nauczyć się angielskiego, każdy jest stworzony. Tu oprócz nauki naszego „Ticzera” czeka cię zabawa i świetna atmosfera!”

Kuba Kamzol

"Jasne z przyjemnością napiszę: "Przed moją maturą chodziłem do Sławka na kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego - uczyliśmy się budowania form pisemnych, ale przede wszystkim przygotowywaliśmy się mówić po angielsku na temat zagadnień wymaganych na maturze ustnej. Zajęcia wspominam bardzo pozytywnie, ze względu na luźny i humorystyczny sposób prowadzenia zajęć, a jednocześnie wysoki poziom nauczania i maksymalne wykorzystanie czasu lekcji" pozdrawiam i powodzenia w tworzeniu portalu 😉"

Dominik Gulis

"Lekcje z Panem Sławkiem wspominam bardzo dobrze. Pan Sławek ma jedną z najważniejszych cech jaką powinien posiadać nauczyciel - jest praktykiem i kocha to co robi dzięki temu jego wiedza jest bardzo obszerna, co sprawia że potrafi "zarazić" swoich uczniów ciekawością i determinacją do poznania języka a to z kolei bardzo ułatwia w solidnym przygotowaniu do matury."

Karol Smółka

"Ze Sławkiem uczę się od roku. Żaden nauczyciel nie umiał sprawić, żebym tak łatwo pojmował angielski jak on. Jego niekonwencjonalne sposoby nauczania, sprawiają że potrafi uczyć języka w ekspresowym tempie. Bardzo rzetelny nauczyciel, oddany całym sercem w swoją pasję. Prawdziwy nauczyciel z powołaniem."

Przemek Kaczocha

"Świetna atmosfera, super prowadzący, dużo gadania - matura to żaden problem."

Kamil Garstka

"Najlepszy nauczyciel w Polsce! Wiedzę którą uzyskałem u niego dała mi naprawdę bardzo dużo, przekazał mi ja w zabawny sposób nigdy się nie nudziłem."

Anna Franka

"Od zawsze miałam problem z mówieniem po angielsku, zawsze gdy miałam powiedzieć chociaż jedno zdanie miałam blokadę wewnętrzną i nie potrafiłam wydusić z siebie ani jednego słowa. W klasie maturalnej postawiłam, że należy coś z tym zrobić bo matura z angielskiego sama się nie zda, wtedy też koledzy z klasy którzy brylowali na zajęciach z angielskiego polecili mi super anglistę jakim jest Sławek, bo to właśnie zajęcia z nim sprawiły, że nie mieli problemu w szkole z językiem angielskim. Udając się na pierwsze zajęcia nie wiedziałam czego się spodziewać, bo niestety ale wcześniej uczęszczałam gdzieś indziej na dodatkowy angielski i nic z niego nie wynosiłam, oprócz opinii od prowadzącej, że ewidentnie mam problem z mówieniem po angielsku. Na pierwszych zajęciach u Sławka przekonałam się, że to był najlepszy wybór. Z łatwością wchodziło mi nowe słownictwo do głowy, już po pierwszych zajęciach przekonałam się że mówienie po angielsku nie jest takie straszne. Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i panowała na nich niezwykle miła atmosfera, zawsze było dużo śmiechu, a nieoczywiste słówka i zwroty których uczył nas Sławek by wzbogacić nasze słownictwo wchodziły same do głowy. Sławek sprawił, że zaczęłam mówić i pisać po angielsku bez problemu, był nauczycielem ale również wspierał mentalnie, zaczęłam wierzyć że potrafię i z niecierpliwością oczekiwałam na kolejne zajęcia. Matura pisemna z angielskiego nie stanowiła dla mnie żadnego problemu, na ustnym angielskim zjadł mnie stres, weszłam do sali i dostałam z nerwów takiej blokady, że nie umiałam powiedzieć jak mam na imię, Pani z komisji w końcu powiedziała mi, że zostało mi kilka minut do końca, uspokoiłam się przypomniałam sobie wszystkie rady Sławka i w kilka minut odpowiedziałam na wszystkie pytania i zdałam świetnie maturę ustną, wiem że bez Sławka nie skończyło by się to tak dobrze. Dzisiaj mam 24 lata, skończyłam studia i pracuję w zawodzie, a w mojej głowie nadal są wyrażenia i słownictwo którego na zajęciach nauczył mnie Sławek, do dzisiaj gdy słyszę że ktoś ma problem z angielskim to polecam bez chwili zastanowienia zajęcia u Sławka chociaż minęło już 6 lat i sama chcę jeszcze wrócić na zajęcia do Sławka by porozmawiać po angielsku i odświeżyć sobie wiedzę."

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach z portalu "eSermo.pl" oraz DARMOWE LEKCJE j. angielskiego - wpisz tutaj swój e-mail: